10 ประโยชน์ของกัญชา
10 ประโยชน์ของกัญชา

10 ประโยชน์ของกัญชา การใช้งานและผลกระทบต่อสุขภาพ

     กัญชา หรือมาริจูอน่า (Marijuana) เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพและมีประวัติการใช้งานอันยาวนานในทั่วโลก ในบทความนี้เราจะสำรวจและอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ 10 ประโยชน์ของกัญชา การใช้งาน และผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์

1.ประโยชน์ของกัญชา ช่วยบรรเทาอาการปวด

     กัญชามีสารออกฤทธิ์หลักสองชนิดคือ THC และ CBD ซึ่งทั้งสองชนิดต่างก็มีฤทธิ์บรรเทาอาการปวด โดย THC มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทกลางให้ผ่อนคลาย ส่งผลให้กล้ามเนื้อคลายตัวและลดความเจ็บปวดลง ในขณะที่ CBD มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านการชักเกร็ง ส่งผลให้ลดอาการปวดและอักเสบได้

 • กัญชาสามารถบรรเทาอาการปวดได้หลายชนิด เช่น ปวดข้ออักเสบ ปวดหลัง ปวดศีรษะ ปวดไมเกรน ปวดประสาท ปวดเรื้อรัง และปวดจากโรคมะเร็ง
 • การศึกษาพบว่ากัญชามีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวดได้ดีกว่ายาแผนปัจจุบันบางชนิด เช่น ยา naproxen และ ibuprofen
 • กัญชาสามารถบรรเทาอาการปวดได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงร้ายแรง เช่น ผลข้างเคียงของยาแก้ปวดแผนปัจจุบัน เช่น ความเสียหายต่อตับ ไต และกระเพาะอาหาร
 • การศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่ากัญชาสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนได้ดีกว่ายาแผนปัจจุบัน เช่น ยา sumatriptan และ divalproex sodium ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดหัวไมเกรนบ่อยครั้ง
 • การศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่ากัญชาสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดประสาทได้ดีกว่ายาแผนปัจจุบัน เช่น ยา gabapentin และ pregabalin ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดประสาทจากโรคเบาหวาน

2. บรรเทาอาการคลื่นไส้และอาเจียน

 • กัญชาสามารถช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้และอาเจียนที่เกิดจากการใช้ยาเคมีบำบัด การผ่าตัด และโรคบางชนิด เช่น โรคมะเร็ง โรคเอดส์ และโรคกระเพาะอาหารอักเสบ
 • กัญชามีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการคลื่นไส้และอาเจียนได้ดีกว่ายาแผนปัจจุบันบางชนิด เช่น ยา ondansetron และ promethazine
 • กัญชาสามารถบรรเทาอาการคลื่นไส้และอาเจียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • การศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่ากัญชาสามารถช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้และอาเจียนที่เกิดจากการใช้ยาเคมีบำบัดได้ดีกว่ายาแผนปัจจุบัน เช่น ยา ondansetron และ promethazine ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการคลื่นไส้และอาเจียนจากยาเคมีบำบัด

3. กระตุ้นความอยากอาหาร

     กัญชาสามารถช่วยกระตุ้นความอยากอาหารในผู้ป่วยที่เบื่ออาหารหรือน้ำหนักลดเนื่องจากโรคหรือการรักษาด้วยยา

 • กัญชาสามารถช่วยกระตุ้นความอยากอาหารได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงร้ายแรง เช่น ผลข้างเคียงของยากระตุ้นความอยากอาหารแผนปัจจุบัน เช่น น้ำหนักขึ้นมากเกินไป ความดันโลหิตสูง และระดับน้ำตาลในเลือดสูง
 • การศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่ากัญชาสามารถช่วยกระตุ้นความอยากอาหารและเพิ่มน้ำหนักตัวในผู้ป่วยมะเร็งได้ดีกว่ายาแผนปัจจุบัน เช่น ยา dronabinol และ megestrol acetate ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่มีอาการเบื่ออาหาร
 • การศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่ากัญชาสามารถช่วยกระตุ้นความอยากอาหารและเพิ่มน้ำหนักตัวในผู้ป่วย HIV/AIDS ได้ดีกว่ายาแผนปัจจุบัน เช่น ยา megestrol acetate ในกลุ่มผู้ป่วย HIV/AIDS ที่มีอาการเบื่ออาหาร
 • การศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่ากัญชาสามารถช่วยกระตุ้นความอยากอาหารและเพิ่มน้ำหนักตัวในผู้ป่วยโรคเอสแอลอีได้ดีกว่ายาแผนปัจจุบัน เช่น ยา dronabinol ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเอสแอลอีที่มีอาการเบื่ออาหาร

4. ช่วยให้นอนหลับดีขึ้น

กัญชาสามารถช่วยผู้คนที่มีปัญหาการนอนหลับ เช่น นอนไม่หลับ นอนหลับไม่สนิท และนอนหลับยาก

 • กัญชามีประสิทธิภาพในการช่วยผู้คนนอนหลับได้ดีขึ้น โดยช่วยให้นอนหลับเร็ว นอนหลับได้นานขึ้น และตื่นมารู้สึกสดชื่นมากขึ้น
 • กัญชาสามารถใช้ร่วมกับยานอนหลับแผนปัจจุบันเพื่อบรรเทาอาการนอนไม่หลับได้
 • กัญชาสามารถใช้ร่วมกับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การทำจิตบำบัด เพื่อบรรเทาอาการนอนไม่หลับได้
 • การศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่ากัญชาสามารถใช้ร่วมกับยานอนหลับแผนปัจจุบันเพื่อบรรเทาอาการนอนไม่หลับได้ โดยช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นและลดผลข้างเคียงของยานอนหลับแผนปัจจุบัน เช่น อาการง่วงนอนตอนเช้า ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะนอนไม่หลับเรื้อรัง

5. รักษาโรคลมชัก

กัญชาสามารถช่วยรักษาโรคลมชักบางชนิดได้ โดยเฉพาะโรคลมชักที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน

 • กัญชามีประสิทธิภาพในการช่วยลดจำนวนและความรุนแรงของอาการชักในผู้ป่วยโรคลมชัก
 • กัญชาสามารถใช้ร่วมกับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การผ่าตัด เพื่อรักษาโรคลมชักได้
 • การศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่ากัญชาสามารถใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันเพื่อรักษาโรคลมชักได้ โดยพบว่าผู้ป่วยที่รับประทานกัญชาร่วมกับยากันชักแผนปัจจุบันสามารถลดจำนวนและความรุนแรงของอาการชักได้
10 ประโยชน์ของกัญชา

6. บรรเทาอาการของโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

กัญชาสามารถช่วยบรรเทาอาการของโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (MS) เช่น ปวด กล้ามเนื้อเกร็ง อ่อนแรง และปัญหาการเดิน

 • กัญชามีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวด กล้ามเนื้อเกร็ง และอ่อนแรงในผู้ป่วยโรค MS
 • กัญชาสามารถใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันเพื่อบรรเทาอาการของโรค MS ได้
 • กัญชาสามารถใช้ร่วมกับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ เช่น กายภาพบำบัด เพื่อบรรเทาอาการของโรค MS ได้
 • การศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่ากัญชาสามารถช่วยบรรเทาอาการอ่อนแรงในผู้ป่วยโรค MS ได้ โดยพบว่าผู้ป่วยที่รับประทานกัญชาสามารถเดินได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงที่จะล้มได้

7. บรรเทาอาการปวดข้อ

     กัญชาสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดข้ออักเสบจากหลากหลายสาเหตุ เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคข้อเสื่อม และโรคข้ออักเสบจากโรคเกาต์

 • กัญชามีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวดข้ออักเสบได้ดีกว่ายาแผนปัจจุบันบางชนิด เช่น ยา naproxen และ ibuprofen
 • กัญชาสามารถใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันเพื่อบรรเทาอาการปวดข้ออักเสบได้
 • กัญชาสามารถใช้ร่วมกับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ เช่น กายภาพบำบัด เพื่อบรรเทาอาการปวดข้ออักเสบได้
 • การศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่ากัญชาสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดข้ออักเสบในผู้ป่วยโรคเกาต์ได้ โดยพบว่าผู้ป่วยที่รับประทานกัญชาสามารถลดการใช้ยาแก้ปวดแผนปัจจุบันลงได้

8. รักษาโรคมะเร็ง

      กัญชากำลังถูกศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็ง โดยกัญชามีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งหลายชนิด รวมถึงมะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งสมอง

 • กัญชาสามารถช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง และช่วยบรรเทาอาการข้างเคียงของการรักษาด้วยเคมีบำบัดและรังสีบำบัด
 • กัญชาสามารถใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันเพื่อรักษาโรคมะเร็งได้
 • กัญชาสามารถใช้ร่วมกับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การผ่าตัด เพื่อรักษาโรคมะเร็งได้
 • การศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่ากัญชาสามารถช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งเต้านมในหลอดทดลองได้
 • การศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่ากัญชาสามารถช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้และอาเจียนที่เกิดจากการใช้ยาเคมีบำบัดได้

9. ลดอาการวิตกกังวลและซึมเศร้า

     กัญชาสามารถช่วยบรรเทาอาการวิตกกังวลและซึมเศร้าในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือดื้อต่อการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน

 • กัญชามีประสิทธิภาพในการลดอาการวิตกกังวลและซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคจิตเวช เช่น โรควิตกกังวลทั่วไป โรคซึมเศร้า และโรคไบโพลาร์
 • กัญชาสามารถใช้ร่วมกับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การทำจิตบำบัด เพื่อลดอาการวิตกกังวลและซึมเศร้าได้
 • การศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่ากัญชาสามารถใช้ร่วมกับการทำจิตบำบัดเพื่อบรรเทาอาการวิตกกังวลและซึมเศร้าได้

10. ช่วยบรรเทาอาการของโรค PTSD

     กัญชาสามารถช่วยบรรเทาอาการของโรค PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) เช่น ความฝันร้าย อาการตื่นตระหนก และอาการซึมเศร้า

 • กัญชามีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการของโรค PTSD ในทหารผ่านศึกและผู้ที่ประสบเหตุการณ์รุนแรง
 • กัญชาสามารถใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันเพื่อบรรเทาอาการของโรค PTSD ได้
 • กัญชาสามารถใช้ร่วมกับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การทำจิตบำบัด เพื่อบรรเทาอาการของโรค PTSD ได้
 • การศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่ากัญชาสามารถใช้ร่วมกับการทำจิตบำบัดเพื่อบรรเทาอาการของโรค PTSD ได้

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับ 10 ประโยชน์ของกัญชา

     กัญชาเป็นพืชที่มีสารออกฤทธิ์หลักสองชนิดคือ THC และ CBD ซึ่งทั้งสองชนิดต่างก็มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่หลากหลาย ต้นกัญชา จึงมีศักยภาพในการรักษาโรคต่างๆ มากมาย อย่างไรก็ตาม การศึกษาเกี่ยวกับกัญชาในทางการแพทย์ยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้น จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความปลอดภัยและประสิทธิภาพของกัญชาในการรักษาโรคต่างๆ

10 ประโยชน์ของกัญชา