แนะนำปุ๋ยกัญชา ปุ๋ยกัญชา สูตรไหนดี ใส่อย่างไร ให้ได้ผลผลิตดี
แนะนำปุ๋ยกัญชา

แนะนำปุ๋ยกัญชา สำหรับมือใหม่หัดปลูกกัญชา

     แนะนำปุ๋ยกัญชา ปุ๋ยกัญชา ที่ดีควรมีธาตุอาหารหลัก 3 ชนิด ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ในปริมาณที่เหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโตของกัญชา โดยช่วงทำใบควรใช้ปุ๋ยสูตรที่มี N สูง เช่น 15-7-18 หรือ 20-20-20 ส่วนช่วงทำดอกควรใช้ปุ๋ยสูตรที่มี P และ K สูง เช่น 15-30-15 หรือ 10-30-20 นอกจากนี้ ปุ๋ยกัญชาควรมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นต่อการเติบโตของกัญชา เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี ทองแดง โบรอน โมลิบดีนัม เป็นต้น

แนะนำปุ๋ยกัญชา ปุ๋ยกัญชาที่นิยมใช้ในประเทศไทย

 • ปุ๋ยตรามงกุฎมีหลายสูตรให้เลือกตามระยะการเจริญเติบโตของกัญชา เช่น สูตร 15-15-15 สำหรับช่วงทำใบ สูตร 15-7-18 สำหรับช่วงทำใบและดอก และสูตร 15-30-15 สำหรับช่วงทำดอก
 • ปุ๋ยชีวภาพเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น มูลสัตว์ แกลบ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก เป็นต้น ปุ๋ยชีวภาพมีข้อดีคือ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภค
 • ปุ๋ยน้ำเป็นปุ๋ยที่ละลายในน้ำได้ง่าย สะดวกต่อการนำไปใช้ โดยปุ๋ยน้ำสำหรับกัญชาจะมีทั้งสูตรสำหรับช่วงทำใบและดอก

   ในการใส่ปุ๋ยกัญชา ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด โดยควรใส่ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากเกินไป เพราะอาจทำให้กัญชาได้รับสารอาหารเกินความจำเป็นและส่งผลเสียต่อคุณภาพของผลผลิตได้

คำแนะนำในการใส่ปุ๋ยกัญชา

 • ใส่ปุ๋ยครั้งแรกเมื่อต้นกัญชามีอายุประมาณ 15 วัน
 • ใส่ปุ๋ยทุก 7-10 วัน ขึ้นอยู่กับสูตรปุ๋ยและระยะการเจริญเติบโตของกัญชา
 • รดน้ำต้นไม้ให้ชุ่มก่อนใส่ปุ๋ย
 • ใส่ปุ๋ยให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 10-15 ซม.
 • ใส่ปุ๋ยในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่มากเกินไป
แนะนำปุ๋ยกัญชา

คำแนะนำเพิ่มเติมในการใส่ปุ๋ยกัญชา

     นอกจากคำแนะนำในการใส่ปุ๋ยกัญชาที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นแล้ว ยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมที่ควรทราบ ดังนี้

 • ควรสังเกตสภาพของต้นกัญชาอยู่เสมอ หากพบสัญญาณบ่งชี้ว่าต้นกัญชาขาดสารอาหาร เช่น ใบสีซีด ใบเหลือง ใบร่วง ควรใส่ปุ๋ยสูตรที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นในปริมาณที่เพียงพอ
 • หากปลูกกัญชาในระบบปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ ควรใช้ปุ๋ยสูตรสำหรับระบบไฮโดรโปนิกส์โดยเฉพาะ
 • หากปลูกกัญชาในระบบปลูกแบบดิน ควรทดสอบค่า pH ของดินอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าค่า pH อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกัญชา

การทดสอบค่า pH ของดิน

     ค่า pH ของดินเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของกัญชา โดยค่า pH ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกัญชาอยู่ที่ประมาณ 6.0-7.0 หากค่า pH ของดินต่ำเกินไป (กรด) อาจทำให้ต้นกัญชาดูดซึมธาตุอาหารบางชนิดได้ยาก หากค่า pH ของดินสูงเกินไป (ด่าง) อาจทำให้ต้นกัญชาดูดซึมธาตุอาหารบางชนิดได้ยากเช่นกัน การทดสอบค่า pH ของดินสามารถทำได้โดยใช้เครื่องวัดค่า pH หรือแผ่นทดสอบ pH โดยใช้ดินที่เก็บมาประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ำกลั่นหรือน้ำเปล่าประมาณ 20 มล. แล้วใช้เครื่องวัดค่า pH หรือแผ่นทดสอบ pH วัดค่า pH ของสารละลายที่ได้ หากค่า pH ของดินไม่อยู่ในระดับที่เหมาะสม ควรปรับค่า pH ของดินโดยใช้สารปรับค่า pH ที่เหมาะสม เช่น ปูนขาวหรือกรดไนตริก

เคล็ดลับในการใส่ปุ๋ยกัญชา

แนะนำปุ๋ยกัญชา
 • ใส่ปุ๋ยกัญชาตอนเช้าหรือเย็น หลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยตอนกลางวันที่มีแสงแดดจัด เพราะอาจทำให้ปุ๋ยตกค้างบนใบและใบไหม้ได้
 • ใส่ปุ๋ยให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 10-15 ซม. เพื่อให้รากของต้นกัญชาดูดซึมปุ๋ยได้อย่างเต็มที่
 • ใส่ปุ๋ยในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่มากเกินไป เพราะอาจทำให้ต้นกัญชาได้รับสารอาหารเกินความจำเป็นและส่งผลเสียต่อคุณภาพของผลผลิตได้

   หากปฏิบัติตามคำแนะนำในการใส่ปุ๋ยกัญชาอย่างเคร่งครัด จะช่วยให้ต้นกัญชาเติบโตอย่างแข็งแรงและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี

แนะนำปุ๋ยกัญชา ข้อควรระวังในการใส่ปุ๋ยกัญชา

    ในการใส่ปุ๋ยกัญชา ควรระมัดระวังในประเด็นต่อไปนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อต้นกัญชาและผลผลิต

 • อย่าใส่ปุ๋ยมากเกินไปการให้ปุ๋ยมากเกินไปอาจทำให้ต้นกัญชาได้รับสารอาหารเกินความจำเป็น ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพของผลผลิต เช่น ใบไหม้ ดอกร่วง ผลผลิตมีรสชาติไม่ดี เป็นต้น
 • อย่าใส่ปุ๋ยใกล้โคนต้นการใส่ปุ๋ยใกล้โคนต้นอาจทำให้รากของต้นกัญชาเน่าได้
 • อย่าใส่ปุ๋ยตอนกลางวันการใส่ปุ๋ยตอนกลางวันที่มีแสงแดดจัด อาจทำให้ปุ๋ยตกค้างบนใบและใบไหม้ได้

   นอกจากนี้ ควรสังเกตสภาพของต้นกัญชาอยู่เสมอ หากพบสัญญาณบ่งชี้ว่าต้นกัญชาขาดสารอาหาร ควรใส่ปุ๋ยสูตรที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นในปริมาณที่เพียงพอ

บทสรุปคำแนะนำสำหรับการเลือกใช้ปุ๋ยกัญชา

     การใส่ปุ๋ยกัญชาอย่างเหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยให้ ต้นกัญชา เติบโตอย่างแข็งแรงและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี โดยควรเลือกปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลัก 3 ชนิด (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม) ในปริมาณที่เหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโตของกัญชา และปฏิบัติตามคำแนะนำในการใส่ปุ๋ยอย่างเคร่งครัด รวมถึงระมัดระวังในข้อควรระวังต่างๆ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อต้นกัญชาและผลผลิต