แนะนำดินปลูกกัญชา ฉบับสมบูรณ์ สำหรับมือใหม่และผู้ปลูกกัญชาอาชีพ
แนะนำดินปลูกกัญชา

แนะนำดินปลูกกัญชา ส่วนผสมดินปลูกกัญชาที่ดี

     กัญชา เป็นพืชที่ปลูกง่าย แต่ก็มีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกัญชา หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือดินปลูกกัญชา ดินปลูกกัญชาที่ดีควรมีส่วนผสมที่ช่วยให้ดินมีความร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี มีความสามารถในการอุ้มน้ำได้ดี และมีความอุดมสมบูรณ์สูง ในบทความนี้ เราจะ แนะนำดินปลูกกัญชา ที่ดีสำหรับปลูกกัญชา พร้อมทั้งเคล็ดลับในการเลือกซื้อและบำรุงดินปลูกกัญชา เพื่อให้คุณ ปลูกกัญชา ให้ได้ผลผลิตที่ดี

ดินปลูกกัญชาที่ดี ควรมีส่วนผสมดังต่อไปนี้

 • พีทมอส:พีทมอสเป็นวัสดุปลูกที่มีความโปร่งเบา ระบายน้ำได้ดี และมีความสามารถในการอุ้มน้ำได้ดี จึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกกัญชาเป็นอย่างมาก
 • ขุยมะพร้าว:ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุปลูกที่ช่วยเพิ่มความร่วนซุยให้กับดิน และช่วยระบายน้ำได้ดี จึงช่วยป้องกันรากเน่าในกัญชาได้
 • เพอร์ไลท์:เพอร์ไลท์เป็นวัสดุปลูกที่ช่วยเพิ่มความโปร่งให้กับดิน และช่วยระบายอากาศได้ดี จึงช่วยให้รากกัญชาเจริญเติบโตได้ดี
 • เวอร์มิคูไลท์:เวอร์มิคูไลท์เป็นวัสดุปลูกที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำให้กับดิน และช่วยระบายอากาศได้ดี จึงช่วยให้กัญชาเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศที่ร้อนและแห้ง
 • ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก:ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักช่วยเพิ่มสารอาหารให้กับดิน และช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน จึงทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

แนะนำดินปลูกกัญชาสูตรดินปลูกกัญชาที่ได้ผลดีที่สุด

     สูตรดินปลูกกัญชาที่ได้ผลดีที่สุด สูตรหนึ่งคือ

 • พีทมอส 2 ส่วน
 • ขุยมะพร้าว 2 ส่วน
 • เพอร์ไลท์ 1 ส่วน
 • เวอร์มิคูไลท์ 1 ส่วน
 • ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 1 ส่วน

   วิธีผสมดินปลูกกัญชา

 1. นำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมรวมกันในภาชนะขนาดใหญ่
 2. คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดี
 3. รดน้ำให้ส่วนผสมมีความชื้นเล็กน้อย
 4. ย้ายส่วนผสมดินปลูกที่ผสมเสร็จแล้วไปใส่ในกระถางปลูกกัญชา

   เคล็ดลับการเลือกกระถางปลูกกัญชา

     กระถางปลูกกัญชาควรเลือกกระถางที่มีขนาดใหญ่พอเพียง และมีรูระบายน้ำที่ก้นกระถาง กระถางปลูกกัญชาที่นิยมใช้กัน ได้แก่ กระถางดินเผา กระถางพลาสติก และกระถางผ้า

แนะนำดินปลูกกัญชา

การบำรุงดินปลูกกัญชา

     ดินปลูกกัญชาควรได้รับการบำรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ และมีสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของกัญชา วิธีการบำรุงดินปลูกกัญชา ได้แก่

 • ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไปในดินปลูกกัญชาทุกๆ 1-2 เดือน
 • ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอหรือปุ๋ยสูตรดอกตามคำแนะนำบนฉลาก
 • รดน้ำกัญชาอย่างสม่ำเสมอ และระวังอย่าให้ดินปลูกกัญชาระบายน้ำไม่ทัน
 • ดินปลูกกัญชาแต่ละชนิด

     ดินปลูกกัญชาแต่ละชนิดมีส่วนผสมและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรเลือกดินปลูกกัญชาให้เหมาะสมกับความต้องการของกัญชาของคุณ ดินปลูกกัญชาที่นิยมใช้กัน ได้แก่

 • ดินปลูกกัญชาสำเร็จรูป
 • ดินปลูกกัญชาที่ผสมเอง
 • คำแนะนำในการเลือกซื้อดินปลูกกัญชา

การเลือกซื้อดินปลูกกัญชา

     ในการเลือกซื้อดินปลูกกัญชา คุณควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ส่วนผสมของดิน
 • คุณสมบัติของดิน
 • ขนาดของกระถางปลูกกัญชา
 • เคล็ดลับในการบำรุงดินปลูกกัญชา

     การบำรุงดินปลูกกัญชาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ และมีสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของกัญชา เคล็ดลับในการบำรุงดินปลูกกัญชา ได้แก่

 • ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไปในดินปลูกกัญชาทุกๆ 1-2 เดือน
 • ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอหรือปุ๋ยสูตรดอกตามคำแนะนำบนฉลาก
 • รดน้ำกัญชาอย่างสม่ำเสมอ และระวังอย่าให้ดินปลูกกัญชาระบายน้ำไม่ทัน

ข้อสรุปการ แนะนำดินปลูกกัญชา

     ดินปลูกกัญชาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกัญชา ดินปลูกกัญชาที่ดี ควรมีส่วนผสมที่ช่วยให้ดินมีความร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี มีความสามารถในการอุ้มน้ำได้ดี และมีความอุดมสมบูรณ์สูง หากคุณต้องการปลูกกัญชาให้ได้ผลผลิตที่ดี ควรเลือกใช้ดินปลูกกัญชาที่มีคุณภาพดี และหมั่นบำรุงดินปลูกกัญชาอย่างสม่ำเสมอ

แนะนำดินปลูกกัญชา

แนะนำดินปลูกกัญชา เคล็ดลับดินปลูกกัญชา

     ค่า pH ของดินเป็นตัวบ่งชี้ว่าดินมีความเป็นกรดหรือด่างมากน้อยเพียงใด ค่า pH ที่เหมาะสมสำหรับปลูกกัญชาคือ 6.0-7.0 คุณสามารถทดสอบค่า pH ของดินได้โดยใช้ชุดทดสอบค่า pH ของดิน

     หากค่า pH ของดินไม่เหมาะสม คุณสามารถปรับค่า pH ของดินได้โดยใช้ปูนขาวหรือกรดอะซิติก ปูนขาวจะช่วยปรับค่า pH ของดินให้สูงขึ้น ส่วนกรดอะซิติกจะช่วยปรับค่า pH ของดินให้ต่ำลง

     กัญชาเจริญเติบโตผ่าน 3 ระยะหลัก ได้แก่ ระยะต้นกล้า ระยะเติบโต และระยะออกดอก แต่ละช่วงอายุมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเลือกดินปลูกกัญชาที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุจึงมีความสำคัญ

     ดินปลูกกัญชาอาจเกิดปัญหาต่างๆ ได้ เช่น ดินแน่น ดินระบายน้ำไม่ดี ดินมีสารอาหารไม่เพียงพอ เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้อาจทำให้กัญชาเจริญเติบโตได้ไม่ดี ดังนั้นจึงควรหมั่นสังเกตและดูแลดินปลูกกัญชาอย่างสม่ำเสมอ