วิธีเลี้ยงต้นกัญชา วิธีเลี้ยงต้นกัญชาอย่างละเอียด มือใหม่ก็ทำได้
วิธีเลี้ยงต้นกัญชา

วิธีเลี้ยงต้นกัญชา เคล็ดลับการดูแลต้นกัญชา

     กัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาหลากหลาย ในปัจจุบันประเทศไทยได้ปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด ทำให้สามารถนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกกฎหมายมากขึ้น หนึ่งในประโยชน์ของกัญชาที่ได้รับความนิยมคือการนำมาใช้เพื่อสันทนาการ ซึ่งการปลูกกัญชาเองที่บ้านก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกกัญชาเพื่อใช้เอง การปลูกกัญชา นั้นไม่ยากนัก สามารถทำได้ด้วยตัวเองที่บ้าน เพียงแต่ต้องศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมให้เหมาะสม บทความนี้จะแนะนำ วิธีเลี้ยงต้นกัญชา อย่างง่าย ๆ สำหรับผู้เริ่มต้น

การเตรียมอุปกรณ์และวัสดุ

     อุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็นในการเลี้ยงต้นกัญชา ได้แก่

 • เมล็ดพันธุ์กัญชา: เมล็ดพันธุ์กัญชาสามารถหาซื้อได้ทั่วไป หรืออาจเพาะเมล็ดพันธุ์เอง
 • ดินปลูก: ดินปลูกควรเป็นดินร่วนซุย มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของกัญชา
 • กระถางปลูก: กระถางปลูกควรมีขนาดเหมาะสมกับขนาดของต้นกัญชา
 • ปุ๋ย: ปุ๋ยควรเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 16-16-16
 • น้ำ: กัญชาเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก ควรรดน้ำให้ชุ่มสม่ำเสมอ
 • อุปกรณ์ทำแสง: หากต้องการปลูกกัญชาในร่ม จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทำแสงเพื่อให้ต้นกัญชาได้รับแสงแดดเพียงพอ
 • อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น: อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมในการปลูกกัญชาอยู่ที่ประมาณ 20-25 องศาเซลเซียส และ 60-70% ตามลำดับ

การเลือกสายพันธุ์กัญชาที่เหมาะสม

     กัญชามีหลายสายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์มีความต้องการที่แตกต่างกัน การเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมจะช่วยให้ต้นกัญชาเจริญเติบโตได้ดี สำหรับประเทศไทย สายพันธุ์กัญชาที่เหมาะกับการปลูกกลางแจ้ง ได้แก่ สายพันธุ์ซาติวา (Sativa) ซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อนชื้น ส่วนสายพันธุ์อินดิกา (Indica) เหมาะกับการปลูกในโรงเรือนหรือสถานที่ปิด

วิธีเลี้ยงต้นกัญชา การเพาะเมล็ดพันธุ์กัญชา

     เมล็ดพันธุ์กัญชาสามารถเพาะได้หลายวิธี เช่น การเพาะในดิน การเพาะในน้ำ หรือการเพาะในวัสดุอื่น ๆ

 • การเพาะในดินเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด สามารถทำได้โดยนำเมล็ดพันธุ์กัญชามาปลูกในดินที่เตรียมไว้ รดน้ำให้ชุ่ม และวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง
 • การเพาะในน้ำสามารถทำได้โดยนำเมล็ดพันธุ์กัญชามาแช่ในน้ำสะอาดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำเมล็ดพันธุ์กัญชามาวางบนสำลีหรือกระดาษทิชชู่ชุบน้ำ วางไว้ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง
 • การเพาะในวัสดุอื่น ๆ เช่น ใยบวบ พีท สามารถทำได้โดยนำเมล็ดพันธุ์กัญชามาปลูกในวัสดุที่เตรียมไว้ รดน้ำให้ชุ่ม และวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง

การย้ายต้นอ่อนลงกระถางและการดูแลต้นกัญชา

     เมื่อต้นกัญชาเจริญเติบโตจนมีใบจริง 3-4 ใบแล้ว สามารถย้ายลงกระถางได้ กระถางที่จะใช้ปลูกควรมีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของต้นกัญชา การดูแลต้นกัญชา ได้แก่ การให้น้ำ การให้ปุ๋ย การกำจัดศัตรูพืช และการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น กัญชาเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก ควรรดน้ำให้ชุ่มสม่ำเสมอ การให้ปุ๋ยควรให้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 16-16-16 สัปดาห์ละครั้ง ศัตรูพืชที่พบบ่อยของต้นกัญชา ได้แก่ เพลี้ยกระโดด ไรแดง และหนอนผีเสื้อ ควรกำจัดศัตรูพืชโดยใช้สารเคมีหรือสารชีวภาพ อุณหภูมิที่เหมาะสมในการปลูกกัญชาอยู่ที่ประมาณ 20-25 องศาเซลเซียส ความชื้นที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 60-70%

การเก็บเกี่ยวผลผลิต วิธีเลี้ยงต้นกัญชา

     กัญชาจะออกดอกเมื่อต้นกัญชามีอายุประมาณ 3-4 เดือน การเก็บเกี่ยวผลผลิตสามารถทำได้โดยการตัดช่อดอกกัญชา ช่อดอกกัญชา ที่เก็บเกี่ยวแล้วสามารถนำไปตากแห้งหรือนำไปสกัดเป็นน้ำมันกัญชา

เคล็ดลับในการเลี้ยงต้นกัญชา

 • เลือกสายพันธุ์กัญชาที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและพื้นที่ปลูก
 • ดูแลต้นกัญชาอย่างสม่ำเสมอ การให้น้ำ การให้ปุ๋ย การกำจัดศัตรูพืช และการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
 • ตัดแต่งกิ่งก้านสาขาเพื่อให้ต้นกัญชาได้รับแสงแดดอย่างทั่วถึง
 • ป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช

ข้อควรระวังในการปลูกกัญชา

วิธีเลี้ยงต้นกัญชา

     การปลูกกัญชาในประเทศไทยยังมีข้อจำกัดบางประการ ผู้ที่ต้องการปลูกกัญชาควรศึกษากฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ นอกจากนี้ การปลูกกัญชาอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้ปลูกได้ ผู้ปลูกควรปลูกกัญชาอย่างมีความรับผิดชอบ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเคล็ดลับในการเลี้ยงต้นกัญชา

 • เลือกสายพันธุ์กัญชาที่เหมาะสม: การเลือกสายพันธุ์กัญชาที่เหมาะสมจะช่วยให้ต้นกัญชาเจริญเติบโตได้ดีและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปลูก
 • ดูแลต้นกัญชาอย่างสม่ำเสมอ: การให้น้ำ การให้ปุ๋ย การกำจัดศัตรูพืช และการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เป็นสิ่งสำคัญในการเลี้ยงต้นกัญชา
 • ตัดแต่งกิ่งก้านสาขา: การตัดแต่งกิ่งก้านสาขาจะช่วยให้ต้นกัญชาได้รับแสงแดดอย่างทั่วถึงและเจริญเติบโต
 • ป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช: โรคและแมลงศัตรูพืชสามารถทำลายต้นกัญชาได้ ผู้ปลูกควรหมั่นตรวจสอบต้นกัญชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาสัญญาณของโรคและแมลงศัตรูพืช หากพบปัญหาควรรีบดำเนินการแก้ไข
 • ใช้สารเคมีหรือสารชีวภาพอย่างระมัดระวัง: การใช้สารเคมีหรือสารชีวภาพเพื่อกำจัดศัตรูพืชอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้ปลูก ผู้ปลูกควรใช้สารเคมีหรือสารชีวภาพอย่างระมัดระวังตามคำแนะนำของผู้ผลิต
 • ปลูกกัญชาอย่างมีความรับผิดชอบ: การปลูกกัญชาอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้ปลูก ผู้ปลูกควรปลูกกัญชาอย่างมีความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่น

คำแนะนำเพิ่มเติมในการเลี้ยงต้นกัญชา

 • ปลูกกัญชาในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อวัน
 • รดน้ำต้นกัญชาเมื่อดินเริ่มแห้ง
 • ให้ปุ๋ยต้นกัญชาทุก ๆ 2-4 สัปดาห์
 • ตรวจสอบต้นกัญชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาสัญญาณของโรคและแมลงศัตรูพืช
 • เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อต้นกัญชาออกดอก

     การปลูกกัญชาเป็นงานอดิเรกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การปลูกกัญชายังมีข้อจำกัดบางประการ ผู้ที่ต้องการปลูกกัญชาควรศึกษากฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ

วิธีเลี้ยงต้นกัญชา

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://kun-cha-nok.com/