ปุ๋ยเร่งดอก ธรรมชาติ คู่มือการใช้งานปุ๋ยเร่งดอก puikancha.com
ปุ๋ยเร่งดอก ธรรมชาติ

ปุ๋ยเร่งดอก ธรรมชาติคู่มือการใช้ปุ๋ยกัญชา

     กัญชา เป็นพืชที่ต้องการธาตุอาหารสูงมาก โดยเฉพาะในช่วงทำดอก ดังนั้นการเลือกใช้ ปุ๋ยเร่งดอก ธรรมชาติ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อให้ได้ช่อดอกกัญชาที่มีขนาดใหญ่ หนาแน่น และมีคุณภาพดีที่สุด ในบทความนี้ เราจะมาแนะนำปุ๋ยเร่งดอกกัญชา ธรรมชาติที่สามารถหาได้ง่ายและนำมาใช้ได้เองที่บ้าน

ธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับกัญชาในช่วงทำดอก

     ธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับกัญชาในช่วงทำดอกมีดังนี้

 • โฟโตซินเทซิส (P) ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของดอกและเพิ่มน้ำหนักให้กับดอกกัญชา
 • ฟอสฟอรัส (K) ช่วยเพิ่มปริมาณเรซินและไตรโคมในดอกกัญชา
 • โพแทสเซียม (N) ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของดอกกัญชาและเพิ่มผลผลิต

ปุ๋ยเร่งดอก ธรรมชาติ

     มีปุ๋ยเร่งดอกกัญชา ธรรมชาติมากมายหลายชนิดที่สามารถหาได้ง่ายและนำมาใช้ได้เองที่บ้าน ดังนี้

 • ปุ๋ยมูลสัตว์มูลสัตว์ต่างๆ เช่น มูลค้างคาว มูลไก่ มูลแพะ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีธาตุอาหารสูงมาก โดยเฉพาะฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับกัญชาในช่วงทำดอก วิธีใช้ปุ๋ยมูลสัตว์คือ นำปุ๋ยมูลสัตว์ไปผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1:10 แล้วนำไปรดที่โคนต้นกัญชาทุกๆ 7-10 วัน
 • ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการนำเศษซากพืชต่างๆ มาหมักกับจุลินทรีย์ จนได้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อพืช วิธีใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพคือ นำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพไปผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1:10 แล้วนำไปรดที่โคนต้นกัญชาทุกๆ 7-10 วัน
 • ปุ๋ยจากเปลือกไข่เปลือกไข่เป็นวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยเร่งดอกกัญชา ธรรมชาติได้ง่ายๆ โดยนำเปลือกไข่มาล้างให้สะอาดแล้วนำไปตากแห้ง จากนั้นนำเปลือกไข่ไปบดให้เป็นผงละเอียด แล้วนำไปผสมกับดินปลูกกัญชาในอัตราส่วน 1:10 ปุ๋ยจากเปลือกไข่จะช่วยเพิ่มปริมาณแคลเซียมให้กับดิน ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับกัญชาในทุกช่วงการเจริญเติบโต
ปุ๋ยเร่งดอก ธรรมชาติ

วิธีการใช้ ปุ๋ยเร่งดอก ธรรมชาติ

     ในการใช้ปุ๋ยเร่งดอกกัญชา ธรรมชาติ ควรให้ปุ๋ยกับต้นกัญชาในปริมาณที่เหมาะสม และควรหมั่นสังเกตอาการของ ต้นกัญชา หากต้นกัญชามีอาการใบไหม้หรือใบเหลือง ควรลดปริมาณปุ๋ยลงหรือหยุดให้ปุ๋ยชั่วคราว นอกจากนี้ ควรให้ปุ๋ยกับต้นกัญชาในช่วงเย็นหลังจากพระอาทิตย์ตก และควรหลีกเลี่ยงการให้ปุ๋ยในช่วงที่ต้นกัญชากำลังออกดอก เนื่องจากอาจทำให้ดอกกัญชามีรสชาติและกลิ่นที่ไม่ดี

ประโยชน์ของการใช้ ปุ๋ยเร่งดอก ธรรมชาติ

     การใช้ปุ๋ยเร่งดอกกัญชา ธรรมชาติมีประโยชน์มากมาย ดังนี้

 • ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของดอกกัญชา
 • เพิ่มขนาดและน้ำหนักให้กับดอกกัญชา
 • เพิ่มปริมาณเรซินและไตรโคมในดอกกัญชา
 • ทำให้ดอกกัญชามีรสชาติและกลิ่นที่ดีขึ้น
 • ปลอดภัยต่อผู้ใช้

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับกัญชาในช่วงทำดอก

     นอกจากธาตุอาหารหลักทั้งสามชนิดที่กล่าวมาแล้ว ธาตุอาหารรองและจุลธาตุอื่นๆ ก็มีความสำคัญเช่นกันสำหรับกัญชาในช่วงทำดอก ธาตุอาหารรองที่สำคัญ ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม และกำมะถัน ซึ่งช่วยในการสังเคราะห์แสง การสร้างโครงสร้างของเซลล์ และการทำงานของเอนไซม์ต่างๆ ส่วนจุลธาตุที่สำคัญ ได้แก่ เหล็ก สังกะสี ทองแดง แมงกานีส โบรอน และโมลิบดีนัม ซึ่งช่วยในการทำงานของเอนไซม์และกระบวนการต่างๆ ในเซลล์

เคล็ดลับในการเลือก ปุ๋ยเร่งดอก ธรรมชาติ

     ในการเลือกปุ๋ยเร่งดอกกัญชา ธรรมชาติ ควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้

 • สูตรปุ๋ยปุ๋ยเร่งดอกกัญชา ธรรมชาติควรมีสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับกัญชาในช่วงทำดอก โดยควรมีอัตราส่วนธาตุอาหาร NPK ประมาณ 1:2:3
 • คุณภาพของปุ๋ยควรเลือกปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงและผลิตจากวัตถุดิบที่ดี
 • ความสะดวกในการใช้งานควรเลือกปุ๋ยที่ใช้งานง่ายและสะดวก
ปุ๋ยเร่งดอก ธรรมชาติ

คำแนะนำเพิ่มเติมในการใช้ปุ๋ยเร่งดอก ธรรมชาติ

     นอกจากวิธีการใช้ปุ๋ยเร่งดอกกัญชา ธรรมชาติที่กล่าวมาแล้ว ยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมดังนี้

 • ทดสอบปุ๋ยก่อนใช้ควรทดสอบปุ๋ยกับต้นกัญชาเพียงต้นเดียวก่อนใช้จริง เพื่อดูว่าต้นกัญชาตอบสนองต่อปุ๋ยอย่างไร
 • รดน้ำให้ดินชุ่มก่อนให้ปุ๋ยเพื่อให้ปุ๋ยละลายและซึมเข้าสู่ดินได้ง่ายขึ้น
 • รดปุ๋ยให้ทั่วควรรดปุ๋ยให้ทั่วต้นกัญชา โดยหลีกเลี่ยงการรดปุ๋ยลงบนใบ
 • หลีกเลี่ยงการให้ปุ๋ยมากเกินไปการให้ปุ๋ยมากเกินไปอาจทำให้ต้นกัญชาได้รับธาตุอาหารมากเกินไปและส่งผลเสียต่อต้นกัญชาได้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับปุ๋ยเร่งดอก ธรรมชาติ

 • ปุ๋ยเร่งดอกกัญชา จำเป็นหรือไม่

   ปุ๋ยเร่งดอกกัญชา ธรรมชาติไม่ได้จำเป็นสำหรับกัญชาทุกต้น อย่างไรก็ตาม การใช้ปุ๋ยเร่งดอกกัญชา ธรรมชาติสามารถช่วยให้ได้ช่อดอกกัญชาที่มีขนาดใหญ่ หนาแน่น และมีคุณภาพดีที่สุด

 • ปุ๋ยเร่งดอกกัญชา ปลอดภัยหรือไม่

   ปุ๋ยเร่งดอกกัญชา ธรรมชาติปลอดภัยต่อผู้บริโภคหากใช้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการให้ปุ๋ยมากเกินไป เนื่องจากอาจทำให้ดอกกัญชามีรสชาติและกลิ่นที่ไม่ดี

 • ปุ๋ยเร่งดอกกัญชา ใช้ได้นานแค่ไหน

   ปุ๋ยเร่งดอกกัญชา ธรรมชาติมีอายุการเก็บรักษาประมาณ 1 ปี อย่างไรก็ตาม ควรเก็บปุ๋ยไว้ในที่แห้งและเย็นเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

 • ปุ๋ยเร่งดอกกัญชา เก็บรักษาอย่างไร

   ควรเก็บปุ๋ยเร่งดอกกัญชา ธรรมชาติไว้ในที่แห้งและเย็น หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง

เคล็ดลับเพิ่มเติมในการเพิ่มผลผลิตกัญชา

     นอกจากการใช้ปุ๋ยเร่งดอกกัญชา ธรรมชาติแล้ว ยังมีเคล็ดลับเพิ่มเติมในการเพิ่มผลผลิตกัญชา ดังนี้

 • ใช้แสงสว่างที่เหมาะสมกัญชาต้องการแสงสว่างอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อวันในช่วงทำดอก
 • ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของกัญชาคือ 20-25 องศาเซลเซียส และความชื้นที่เหมาะสมคือ 50-60%
 • ใช้วัสดุปลูกคุณภาพดีวัสดุปลูกคุณภาพดีจะช่วยให้กัญชาเจริญเติบโตได้ดี
 • รดน้ำให้เพียงพอควรรดน้ำให้ดินชุ่มแต่ไม่แฉะ
 • กำจัดศัตรูพืชและโรคควรตรวจดูต้นกัญชาเป็นประจำเพื่อหาศัตรูพืชและโรค
ปุ๋ยเร่งดอก ธรรมชาติ

สรุปประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยกัญชา

     การใช้ ปุ๋ยกัญชา ธรรมชาติเป็นวิธีที่ช่วยให้ได้ช่อดอกกัญชาที่มีขนาดใหญ่ หนาแน่น และมีคุณภาพดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ควรใช้ปุ๋ยอย่างระมัดระวังและศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนใช้ นอกจากนี้ ยังมีเคล็ดลับเพิ่มเติมในการเพิ่มผลผลิตกัญชา เช่น การใช้แสงสว่างที่เหมาะสม ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ใช้วัสดุปลูกคุณภาพดี รดน้ำให้เพียงพอ และกำจัดศัตรูพืชและโรค