กัญชาใบเหลือง วิธีดูแลต้นกัญชาให้มีคุณภาพ
กัญชาใบเหลือง

กัญชาใบเหลือง สาเหตุและวิธีแก้ไขอย่างละเอียด

     กัญชาใบเหลือง เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในหมู่ผู้ปลูกกัญชา สาเหตุของปัญหานี้มีหลากหลาย บางครั้งอาจเกิดจากการดูแลที่ไม่เหมาะสม แต่บางครั้งก็อาจเกิดจากโรคหรือแมลงศัตรูพืช หากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้กัญชาตายได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรู้จักสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหากัญชาใบเหลือง เพื่อให้ กัญชา เจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์

สาเหตุของกัญชาใบเหลือง

     สาเหตุที่ทำให้กัญชาใบเหลืองมีหลากหลาย ดังนี้

 • การขาดสารอาหารกัญชาต้องการสารอาหารหลายชนิดเพื่อเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ หากขาดสารอาหารบางชนิด อาจทำให้ใบเหลืองได้ เช่น การขาดไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) หรือแมกนีเซียม (Mg)
 • การรดน้ำมากเกินไปการรดน้ำมากเกินไปอาจทำให้รากเน่า ซึ่งส่งผลให้ใบเหลืองได้
 • การโดนแสงมากเกินไปกัญชาชอบแสงแดด แต่หากโดนแสงมากเกินไป อาจทำให้ใบไหม้และเหลืองได้
 • การขาดความชื้นกัญชาต้องการความชื้นพอสมควร หากขาดความชื้น ใบอาจเหลืองและแห้งกรอบได้
 • โรคและแมลงศัตรูพืชกัญชาอาจติดโรคหรือโดนแมลงศัตรูพืชได้เช่นกัน ซึ่งโรคและแมลงศัตรูพืชบางชนิดอาจทำให้ใบเหลืองได้

วิธีแก้ไข กัญชาใบเหลือง

     วิธีแก้ไขกัญชาใบเหลือง ขึ้นอยู่กับสาเหตุของปัญหา ดังนี้

 • การขาดสารอาหารหากกัญชาขาดสารอาหาร ให้ใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมกับกัญชา โดยใส่ปุ๋ยตามปริมาณและความถี่ที่แนะนำบนฉลากปุ๋ย
 • การรดน้ำมากเกินไปหากรดน้ำมากเกินไป ให้ปรับลดปริมาณน้ำที่รดลง และให้เวลาดินแห้งเล็กน้อยก่อนรดน้ำอีกครั้ง
 • การโดนแสงมากเกินไปหากกัญชาโดนแสงมากเกินไป ให้ย้ายต้นกัญชาไปยังที่ที่มีแสงแดดน้อยลง หรือใช้ผ้าพรางแสงเพื่อลดความเข้มของแสงแดด
 • การขาดความชื้นหากกัญชาขาดความชื้น ให้เพิ่มความชื้นในอากาศโดยการฉีดพ่นน้ำเป็นละออง หรือวางถาดน้ำไว้ใกล้กับต้นกัญชา
 • โรคและแมลงศัตรูพืชหากกัญชาติดโรคหรือโดนแมลงศัตรูพืช ให้ใช้ยาฆ่าแมลงหรือสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เหมาะสมกับกัญชา

วิธีป้องกัน กัญชาใบเหลือง

     มีหลายวิธีที่จะช่วยป้องกันกัญชาใบเหลือง ดังนี้

 • ใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมกับกัญชาในปริมาณและความถี่ที่แนะนำบนฉลากปุ๋ย
 • รดน้ำอย่างเหมาะสมรดน้ำเมื่อดินแห้งเล็กน้อย และให้เวลาดินแห้งเล็กน้อยก่อนรดน้ำอีกครั้ง
 • ปลูกกัญชาในที่ที่มีแสงแดดเพียงพอกัญชาต้องการแสงแดดอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อวัน แต่ไม่ควรโดนแสงมากเกินไป
 • รักษาความชื้นในอากาศให้เหมาะสมกัญชาต้องการความชื้นพอสมควร รักษาความชื้นในอากาศให้ประมาณ 50-70%
 • ตรวจสอบกัญชาเป็นประจำตรวจสอบกัญชาเป็นประจำเพื่อดูว่ามีโรคหรือแมลงศัตรูพืชหรือไม่ หากพบให้กำจัดทันที
กัญชาใบเหลือง

การขาดสารอาหาร

กัญชาใบเหลือง

     กัญชาต้องการสารอาหารหลายชนิดเพื่อเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ หากขาดสารอาหารบางชนิด อาจทำให้ใบเหลืองได้ เช่น การขาดไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) หรือแมกนีเซียม (Mg)

 • ไนโตรเจน เป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของใบ พืชที่ขาดไนโตรเจนจะมีใบสีเหลืองซีดหรือเหลืองทั้งหมด ใบล่างอาจร่วงหล่นก่อนกำหนด
 • ฟอสฟอรัส เป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของรากและดอก พืชที่ขาดฟอสฟอรัสจะมีใบสีม่วงหรือน้ำตาลที่ปลายใบ
 • โพแทสเซียม เป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับระบบภูมิคุ้มกันของพืช พืชที่ขาดโพแทสเซียมจะมีใบสีเหลืองหรือน้ำตาลที่ขอบใบ
 • แมกนีเซียม เป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการสังเคราะห์แสง พืชที่ขาดแมกนีเซียมจะมีใบสีเหลืองหรือน้ำตาลที่เส้นกลางใบ

วิธีแก้ไขการขาดสารอาหาร

     หากกัญชาขาดสารอาหาร ให้ใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมกับกัญชา โดยใส่ปุ๋ยตามปริมาณและความถี่ที่แนะนำบนฉลากปุ๋ย

 • การรดน้ำมากเกินไป

การรดน้ำมากเกินไปอาจทำให้รากเน่า ซึ่งส่งผลให้ใบเหลืองได้

 • วิธีแก้ไขการรดน้ำมากเกินไป

หากรดน้ำมากเกินไป ให้ปรับลดปริมาณน้ำที่รดลง และให้เวลาดินแห้งเล็กน้อยก่อนรดน้ำอีกครั้ง

 • การโดนแสงมากเกินไป

กัญชาชอบแสงแดด แต่หากโดนแสงมากเกินไป อาจทำให้ใบไหม้และเหลืองได้

 • วิธีแก้ไขการโดนแสงมากเกินไป

หากกัญชาโดนแสงมากเกินไป ให้ย้ายต้นกัญชาไปยังที่ที่มีแสงแดดน้อยลง หรือใช้ผ้าพรางแสงเพื่อลดความเข้มของแสงแดด

 • การขาดความชื้น

กัญชาต้องการความชื้นพอสมควร หากขาดความชื้น ใบอาจเหลืองและแห้งกรอบได้

 • วิธีแก้ไขการขาดความชื้น

หากกัญชาขาดความชื้น ให้เพิ่มความชื้นในอากาศโดยการฉีดพ่นน้ำเป็นละออง หรือวางถาดน้ำไว้ใกล้กับต้นกัญชา

 • โรคและแมลงศัตรูพืช

กัญชาอาจติดโรคหรือโดนแมลงศัตรูพืชได้เช่นกัน ซึ่งโรคและแมลงศัตรูพืชบางชนิดอาจทำให้ใบเหลืองได้

 • วิธีแก้ไขโรคและแมลงศัตรูพืช

หากกัญชาติดโรคหรือโดนแมลงศัตรูพืช ให้ใช้ยาฆ่าแมลงหรือสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เหมาะสมกับกัญชา

บทสรุปของปัญหาและวิธีแก้กัญชาใบเหลือง

     กัญชาใบเหลืองเป็นปัญหาที่พบบ่อยในหมู่ผู้ ปลูกกัญชา สาเหตุของปัญหานี้มีหลากหลาย บางครั้งอาจเกิดจากการดูแลที่ไม่เหมาะสม แต่บางครั้งก็อาจเกิดจากโรคหรือแมลงศัตรูพืช หากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้กัญชาตายได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรู้จักสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหากัญชาใบเหลือง เพื่อให้กัญชาเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากสาเหตุและวิธีแก้ไขกัญชาใบเหลืองที่กล่าวมาแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจทำให้กัญชาใบเหลืองได้เช่นกัน เช่น

 • อุณหภูมิกัญชาเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิประมาณ 20-25 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิต่ำเกินไปอาจทำให้ใบเหลืองและร่วงหล่นได้
 • ค่า pH ค่า pH ที่เหมาะสมสำหรับกัญชาคือ 5-6.5 หากค่า pH ของดินไม่เหมาะสม อาจทำให้กัญชาดูดซึมสารอาหารได้น้อยลง ซึ่งอาจทำให้ใบเหลืองได้
 • สารเคมีการใช้สารเคมีในสวน เช่น สารฆ่าวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช อาจทำให้กัญชาใบเหลืองได้
กัญชาใบเหลือง